Phòng Kinh Doanh

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 25-12-2017
  • Địa chỉ : Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân
  • Số điện thoại liên hệ : 0869644993
  • Email : hoangvocanhhung@gmail.com