Nguyễn Thị Diễm Trinh

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 03-07-2019
  • Địa chỉ : Công ty cổ phần đầu tư Hợp Thành Phát - 82 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
  • Số điện thoại liên hệ : 0918681628
  • Email : diemtrinh@sieuthison.vn