Nguyễn Minh Chiến

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 13-02-2016
  • Địa chỉ : Số 168, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
  • Số điện thoại liên hệ : 0945514132
  • Email : minhchien.sales@gmail.com
  • Thời gian hỗ trợ : Từ 8:30 - 22:00 hàng ngày