Ngọc Dao

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 14-05-2016
  • Địa chỉ : 172 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Số điện thoại liên hệ : 0984246307
  • Email : ngocdao5994@gmail.com
  • Thời gian hỗ trợ : Từ 6:30 - 22:30 hàng ngày (bao gồm thứ 7, Chủ nhật)