Lớp học kế toán tổng hợp tại Việt Trì - Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nội dung đào tạo kế toán
– Đào tạo thực hành Khai báo cáo thuế, làm báo cáo thuế tháng, quý (thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN)
– Đào tạo Thực hành Lập các sổ sách kế toán trên biểu mẫu,
– Đào tạo Thực hành Lập các sổ sách kế toán bằng Excel,
– Đào tạo Thực hành Lập các sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán Misa,Fast
– Đào tạo Thực hành Lập báo cáo tài chính, biết phân tích báo cáo tài chính
– Đào tạo Thực hành Báo cáo quyết toán thuế hàng năm,
– Chia sẻ kinh nghiệm thực tế, thủ thuật kế toán, thủ thuật cân đỗi lãi lỗ cho doanh nghiệp
Thời gian học:
Gồm 3 ca cho bạn chọn lựa
Website: dichvuketoanqfin.com
Email: quynhxuan.acc@gmail.com
Địa chỉ : 2779 Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ
Ms Quỳnh: 0169 835 1865
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhthực hành kế toán lớp học thực hành kế toán tại phú thọ thực hành kế toán tại phú thọ

{{----}}