Địa chỉ học kế toán tại Việt Trì

Thương lượng
Nội dung
I. Nội dung dịch vụ kế toán thuế trọn gói:
Hàng tháng Công ty sẽ cho nhân viên xuống Doanh nghiệp để lấy chứng từ về hoặc DN có thể mang qua công ty ( Phô tô hoặc chứng từ gốc )
Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ gốc kế toán
Lập tờ khai thuế GTGT
Lập tờ khai thuế TNCN.
Kê khai thuế GTGT hàng tháng, nộp thuế GTGT hàng tháng
Nộp báo cáo lên cơ quan thuế theo quy định.
+ Hoàn thiện chứng từ và Lập sổ sách kế toán
+ Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
+ Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
+ Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
+ Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
+ Lập sổ cái các tài khoản
+ Lập sổ nhật ký chung
Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
Lập báo cáo tài chính.
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhhọc kế toán tại Việt Trì lớp học kế toán tại Việt Trì trung tâm học kế toán tại Việt Trì

{{----}}