Nhận làm báo cáo tài chính tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nhiệm vụ khi nhận làm báo cáo tài chính năm cho bạn
Thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
Thu thập thông báo về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ;
Khảo sát tình hình thực tế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
Rà soát chứng từ, sổ sách kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ;
Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;
Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ kết chuyển;
Kiểm tra chi phí lương, BHYT, BHXH…
Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;
Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp;
Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;
Bàn luận với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên tưởng đến kết quả thực hiện;
In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;
Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính…
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhdịch vụ kế toán trọn gói tại Việt Trì dịch vụ kế toán trọn gói công ty kế toán tại Việt Trì

{{----}}