Học thực hành kế toán tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
1. Lý thuyết kế toán:
- Giới thiệu với học viên về loại hình doanh nghiệp được học
- Giới thiệu các khái niệm, định nghĩ thường dùng trong kế toán, các công việc của kế toán
- Giới thiệu bảng hệ thống tài khoản theo quyết định 48 hoặc thông tư 200 (tuỳ nhu cầu của học viên)
- Hướng dẫn cách sử dụng các tài khoản phát sinh trong doanh nghiệp
- Hướng dẫn cách định khoản, các thông tư, nghị định mới hiện nay.2. Thực hành kế toán
- Hướng dẫn thực hành quy trình công việc kế toán trực tiếp trên chứng từ sống 100%
- Hướng dẫn các thao tác lên báo cáo vào sổ sách bằng phần mềm excel, phần mềm kế toán Fast và Misa.
- Hướng dẫn xử lý và lập các hoá đơn chứng từ
- Hướng dẫn học viên lập bảng cân đối phát sinh theo yêu cầu.
- Hướng dẫn học thực hành kế toán thuế, kê khai các loại thuế, làm báo cáo, quyết toán thuế hàng tháng, quý, năm
- Hướng dẫn cách làm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, làm kế toán bảo hiểm, công nợ, kho,….
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Việt Trì lớp học kế toán tại Việt Trì khóa học kế toán tại Việt Trì

{{----}}