Dịch vụ kế toán trọn gói tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nội dung dịch vụ kế toán thuế trọn gói
 
1.Tiếp nhận, quản lý và bảo quản chứng từ, tài liệu
 Nhận chứng từ, tài liệu của DN để thực hiện và xử lý công việc. Thông báo tình hình số liệu kế toán, các tồn đọng rủi ro hàng tháng. Báo cáo tổng kết số liệu với DN theo quý, năm.
QFIN chịu trách nhiệm bảo quản chứng từ, tài liệu cho DN và chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu để lộ thông tin hoặc làm thất thoát.
QFIN đại diện cho DN thực hiện tất cả các công việc giao dịch, giải trình tất cả các phát sinh kế toán với cơ quan thuế trong năm tài chính.
2.Xử lý chứng từ kế toán DN theo đúng quy định của pháp luật thuế
Phân loại kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ gốc kế toán
Nhận chứng từ của DN từ 2 đến 3 lần/tháng về trụ sở công ty để thực hiện công việc.
Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định tránh rủi ro kế toán và thuế.
Lập các chứng từ kế toán theo quy định của BTC.
Lập các chứng từ Nhập, Xuất, Thu, Chi từ chứng từ gốc.
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhdịch vụ kế toán trọn gói tại Việt Trì dịch vụ kế toán trọn gói công ty kế toán tại Việt Trì

{{----}}