Dạy thực hành kế toán uy tín tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nhiệm vụ của QFIN khi cung cấp dịch vụ kế toán (dịch vụ báo cáo thuế)
Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ tận nơi.
Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra.
Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN.
Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán
Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
Lập sổ cái các tài khoản
Lập sổ nhật ký chung
Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
Lập báo cáo tài chính cuối năm
Khách hàng cần cung cấp những gì khi sử dụng dịch vụ kế toán/báo cáo thuế
Cung cấp hóa đơn đầu vào, đầu ra ( Hóa đơn gốc hoặc photo )
Thiết bị chữ ký số để nộp báo báo thuế qua mạng.
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhdạy thực hành kế toán tại phú thọ dạy kế toán dạy thực hành kế toán

{{----}}