Dạy thực hành kế toán tổng hợp tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nội dung khóa học thực hànhkế toán thuế tổng hợp:

Phần 1 : Lý thuyết về thuế dựa trên chứng từ thực tế

- Tổng quan về thuế và kế toán thuế.
– Cập nhật những thông tư nghị định mới nhất về luật thuế
– Hệ thống các loại thuế, phí và lệ phí chủ yếu.
– Hệ thống kế toán các loại thuế và lệ phí khác như :

+ Kế toán thuế xuất, nhập khẩu.
+ Kế toán thuế tài nguyên.+ Kế toán thuế nhà đất, tiền thuê đất.
+ Kế toán thuế với người có thu nhập cao.
+ Kế toán các loại thuế chủ yếu, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ…
+ Kế toán thuế GTGT (theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp)
+ Kế toán thuế GTGT đầu ra.
+ Kế toán thuế GTGT đầu vào.
+ Quyết toán thuế GTGT.
+ Kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt
+ Kế toán thuế Thu nhập cá nhân
+ Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

Phần 2 : Thực hành trên phần mềm HTKK thuế mới nhất

+ Thực hành Tải về , Cài đặt và sử dụng phần mềm HTKK thuế mới nhất
+ Thực hành Làm thủ tục khai báo thuế ban đầu của doanh nghiệp mới thành lập
+ Mua hóa đơn
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Việt Trì lớp học kế toán tại Việt Trì khóa học kế toán tại Việt Trì

{{----}}