Dạy thực hành kế toán tổng hợp tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Lớp học kế toán giúp bạn nắm vững lý thuyết kế toán và thực hành đầy đủ các nghiệp vụ kế toán.

? Nguyên lý Kế toán: Nắm được bản chất của Kế toán, các bước hạch toán cơ bản – Cái gốc của kế toán.

? Kế toán tài chính: Cách hạch toán cho từng phần hành kế toán riêng biệt, từ đơn giản đến phức tạp, cách hạch toán các trường hợp đặc biệt: Tổng quan về kế toán, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Kế toán vật tư, hàng hóa, TSCĐ, công cụ dụng cụ, thành phẩm,…

? Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán phát sinh thực tế như:

? Hệ thống toàn bộ nội dung về nghiệp vụ kế toán thực tế (các nghiệp vụ thực tế xảy ra và cách hạch toán), các tình huống kế toán phức tạp.

? Quy trình kế toán trong Doanh nghiệp và công việc của một kế toán viên.

? Viết hóa đơn đến phân loại chứng từ, kẹp chứng từ, hạch toán ghi chép sổ sách,

? Trích và lập bảng khấu hao, bảng phân bổ chi phí trả trước,

? Lập báo cáo tài chính, in sổ cuối năm đến cách lưu và bảo quản tài liệu.vv…
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Việt Trì lớp học kế toán tại Việt Trì khóa học kế toán tại Việt Trì

{{----}}