Dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Đối tượng tham gia khóa học
Khóa học được thiết kế dành riêng cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp không đúng chuyên ngành kế toán.
Những người chưa biết gì về kế toán và yêu nghề kế toán muốn tìm một công việc kế toán.
Những bạn đang làm các bộ phận khác trong doanh nghiệp muốn chuyển sang làm kế toán
Những bạn muốn học để làm dịch vụ kế toán
Tài liệu học Kế Toán Doanh Nghiệp và Khai Báo Thuế
Sẽ được cấp phát một bộ chứng từ thực tế tại doanh nghiệp (gồm hóa đơn đầu vào; hóa đơn đầu ra; Giấy báo nợ và giấy báo có ngân hàng; Sổ phụ ngân hàng; Bảng lương; Bảng trích khấu hao tài sản cố định và bảng phân bổ chi phí trả trước)
Được cài đặt phần mềm kế toán
Được cài đặt phần mềm kê khai thuế HTKK; Cài phần mềm in ảo Cute PDF Writer; JAVA để kê khai qua mạng
Được cấp phát một bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Phương pháp giảng dạy
Nắm vững lý thuyết chính sách kế toán và thuế để vận dụng vào trong thực hành thực tế trên chứng từ. Cầm tay chỉ việc cho từng học viên.
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Việt Trì lớp học kế toán tại Việt Trì khóa học kế toán tại Việt Trì

{{----}}