Dạy thực hành kế toán cấp tốc tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nội dung khóa học kế toán thực hành
Ôn lý lý thuyết định khoản, kỹ năng nghiệp vụ kế toán kết hợp các tình huống thực tế thường xuyên xảy ra tại doanh nghiệp
Thực hành cách làm thủ tục mua hóa đơn, đặt in hóa đơn, các giao dịch với ngân hàng
Thực hành cách viết phiếu thu, chi, nhập, xuất, cách viết hóa đơn GTGT, cách sắp xếp hóa đơn chứng từ
Thực hành cách làm tờ khai thuế, báo cáo thuế tháng, quý bằng hình thức trực tiếp hoặc qua mạng
Thực hành cách giao tiếp các tình huống với cơ quan thuế
Thực hành cách thiết lập sổ sách, lập báo cáo tài chính cuối năm
Thực hành trên Excel, Phần mềm kế toán
Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán như thủ thuật cân đối lãi lỗ, kỹ năng quyết toán thuế
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Việt Trì lớp học kế toán tại Việt Trì khóa học kế toán tại Việt Trì

{{----}}