Ban can ho 1510, T2, 310 Minh Khai

Thương lượng
Thông tin liên hệ
Chinh chu can ban can ho 1510, T2, 310 Minh Khai
S: 87m2, Tang 15
Gia: 23.tr/m2
Can ho dang cho thue lam VP, co the vao o ngay.
Ai co nhu cau vui long lien he voi chi Mai, chu nha

TagsHà Nội