Đang xử lý...

Máy tiệt trùng que cấy, ống nghiệm - Đức

Thứ ba, 28/6/2016, 16:28 (GMT+7)

Giá: Thỏa thuận

Địa chỉ: Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Người đăng: Ut Thao

Người liên hệ: Ut Thao

Mô tả chi tiết:MÁY TIỆT TRÙNG QUE CẤY bằng gas


HÃNG SẢN XUẤT: WLD - ĐỨC


MODEL: Fuego SCS Basic


 - Chứng nhận an toàn DVGW


 - Thiết bị tiệt trùng bằng gas với hệ thống an toàn đảm
bảm cho người vận hành thích hợp cho các thí nghiệm để bàn, các tủ
cấy vi sinh


 - Công nghệ thường xuyên phân tích những nguy cơ gây mất
an toàn trong quá trình vận hành và cơ cấu phát hiện những cặn bám
ở đầu đốt cũng như việc gắn đầu đốt chưa đúng


 - Có sẵn 03 chương trình chọn lựa trên máy


 - Điều khiển tắt mở bằng phím trên thiết bị hoặc bằng bàn
đạp chân để ngoài tủ


 - Đầu đốt có thể gỡ ra để vệ sinh khi cần thiết


 - Cường độ cháy có thể điều chỉnh bằng núm vặn.


 - Điều chỉnh góc nghiêng thiết bị


 - Có sẵn 03 gá mang que cấy


 - Sử dụng khí tự nhiên, khí hỗn hợp propane/butane


 - Lọc khí có sẵn trong máy


 - Toàn bộ cấu trúc bằng sắt không gỉ.


 - Kích thước 103x49x130mm


 - Khối lượng: 700g


 - Nguồn điện: 100 - 240V


PHỤ KIỆN CHỌN THÊM;


 - Bộ phụ kiện cho kết nối với bình gas dân dụng tới tối đa
14kg


 - Bộ phụ kiện cho kết nối với bình gas mini 250g


 - Bình gas Thủ Đức 6kg 


 - Bình gas mini 250g


MÁY TIỆT TRÙNG QUE CẤY bằng gas


HÃNG SẢN XUẤT: WLD - ĐỨC


MODEL: Fuego SCS Basic RF


 - Chứng nhận an toàn DVGW


 - Thiết bị tiệt trùng bằng gas với hệ thống an toàn đảm
bảm cho người vận hành thích hợp cho các thí nghiệm để bàn, các tủ
cấy vi sinh


 - Công nghệ thường xuyên phân tích những nguy cơ gây mất
an toàn trong quá trình vận hành và cơ cấu phát hiện những cặn bám
ở đầu đốt cũng như việc gắn đầu đốt chưa đúng


 - Có sẵn 03 chương trình chọn lựa trên máy


 - Điều khiển tắt mở bằng phím trên thiết bị hoặc bằng bàn
đạp chân không dây để ngoài tủ


 - Đầu đốt có thể gỡ ra để vệ sinh khi cần thiết


 - Cường độ cháy có thể điều chỉnh bằng núm vặn.


 - Điều chỉnh góc nghiêng thiết bị


 - Có sẵn 03 gá mang que cấy


 - Sử dụng khí tự nhiên, khí hỗn hợp propane/butane


 - Lọc khí có sẵn trong máy


 - Toàn bộ cấu trúc bằng sắt không gỉ.


 - Kích thước 103x49x130mm


 - Khối lượng: 700g


 - Nguồn điện: 100 - 240V


PHỤ KIỆN CHỌN THÊM;


 - Bộ phụ kiện cho kết nối với bình gas dân dụng tới tối đa
14kg


 - Bộ phụ kiện cho kết nối với bình gas mini 250g


 - Bình gas Thủ Đức 6kg 


 - Bình gas mini 250g


MÁY TIỆT TRÙNG QUE CẤY bằng gas


HÃNG SẢN XUẤT: WLD - ĐỨC


MODEL: Fuego SCS


 - Chứng nhận an toàn DVGW


 - Thiết bị tiệt trùng bằng gas với hệ thống an toàn đảm
bảm cho người vận hành thích hợp cho các thí nghiệm để bàn, các tủ
cấy vi sinh


 - Công nghệ thường xuyên phân tích những nguy cơ gây mất
an toàn trong quá trình vận hành và cơ cấu phát hiện những cặn bám
ở đầu đốt cũng như việc gắn đầu đốt chưa đúng


 - Có sẵn 06 chương trình chọn lựa trên máy, hiển thị qua
màn hình các chức năng vận hành


 - Điều khiển tắt mở bằng phím trên thiết bị hoặc bằng bàn
đạp chân không dây để ngoài tủ


 - Đầu đốt có thể gỡ ra để vệ sinh khi cần thiết


 - Cường độ cháy có thể điều chỉnh bằng núm vặn.


 - Điều chỉnh góc nghiêng thiết bị


 - Có sẵn 03 gá mang que cấy


 - Sử dụng khí tự nhiên, khí hỗn hợp propane/butane


 - Lọc khí có sẵn trong máy


 - Toàn bộ cấu trúc bằng sắt không gỉ.


 - Kích thước 103x49x130mm


 - Khối lượng: 700g


 - Nguồn điện: 100 - 240V


Phụ kiện chọn lựa:


 - Chân đạp cho khởi động kèm cáp nối dài 3m


 - Bộ phụ kiện cho kết nối với bình gas dân dụng tới tối đa
14kg


 - Bộ phụ kiện cho kết nối với bình gas mini 250g


 - Bình gas Thủ Đức 6kg 


 - Bình gas mini 250g


MÁY TIỆT TRÙNG QUE CẤY bằng gas


HÃNG SẢN XUẤT: WLD - ĐỨC


MODEL: Gasprofi 1 SCS micro


 - Chứng nhận an toàn DVGW


 - Thiết bị tiệt trùng bằng gas với hệ thống an toàn đảm
bảm cho người vận hành thích hợp cho các thí nghiệm để bàn, các tủ
cấy vi sinh


 - Công nghệ thường xuyên phân tích những nguy cơ gây mất
an toàn trong quá trình vận hành và cơ cấu phát hiện những cặn bám
ở đầu đốt cũng như việc gắn đầu đốt chưa đúng


 - Có sẵn 05 chương trình chọn lựa trên máy


 - Điều khiển tắt mở bằng phím trên thiết bị hoặc bằng bàn
đạp chân không dây để ngoài tủ


 - Đầu đốt có thể gỡ ra để vệ sinh khi cần thiết


 - Cường độ cháy có thể điều chỉnh bằng núm vặn.


 - Điều chỉnh góc nghiêng thiết bị


 - Có sẵn 03 gá mang que cấy


 - Sử dụng khí tự nhiên, khí hỗn hợp propane/butane


 - Lọc khí có sẵn trong máy


 - Toàn bộ cấu trúc bằng sắt không gỉ.


Phụ kiện chọn lựa:


 - Chân đạp cho khởi động kèm cáp nối dài 3m


 - Bộ phụ kiện cho kết nối với bình gas dân dụng tới tối đa
14kg


 - Bộ phụ kiện cho kết nối với bình gas mini 250g


 - Bình gas Thủ Đức 6kg 


 - Bình gas mini 250g


MÁY TIỆT TRÙNG QUE CẤY bằng gas


HÃNG SẢN XUẤT: WLD - ĐỨC


MODEL: Gasprofi 1 SCS micro school edition


 - Chứng nhận an toàn DVGW


 - Thiết bị tiệt trùng bằng gas với hệ thống an toàn đảm
bảm cho người vận hành thích hợp cho các thí nghiệm để bàn, các tủ
cấy vi sinh


 - Công nghệ thường xuyên phân tích những nguy cơ gây mất
an toàn trong quá trình vận hành.


 - Có sẵn 01 chương trình chọn lựa trên máy


 - Điều khiển tắt mở bằng phím trên thiết bị hoặc bằng bàn
đạp chân không dây để ngoài tủ


 - Đầu đốt có thể gỡ ra để vệ sinh khi cần thiết


 - Cường độ cháy có thể điều chỉnh bằng núm vặn.


 - Điều chỉnh góc nghiêng thiết bị


 - Sử dụng khí tự nhiên, khí hỗn hợp propane/butane


 - Lọc khí có sẵn trong máy


 - Toàn bộ cấu trúc bằng sắt không gỉ.


MÁY TIỆT TRÙNG QUE CẤY bằng gas


HÃNG SẢN XUẤT: WLD - ĐỨC


MODEL: Flame 100


 - Chứng nhận an toàn DVGW


 - Thiết bị tiệt trùng bằng gas với hệ thống an toàn thay
thế việc sử dụng đèn Bunsen đảm bảm cho người vận hành thích hợp
cho các thí nghiệm để bàn, các tủ cấy vi sinh


 - Công nghệ thường xuyên phân tích những nguy cơ gây mất
an toàn trong quá trình vận hành.


 - Có sẵn 01 chương trình chọn lựa trên máy


 - Điều khiển tắt mở bằng phím trên thiết bị hoặc bằng bàn
đạp chân không dây để ngoài tủ


 - Đầu đốt có thể gỡ ra để vệ sinh khi cần thiết


 - Sử dụng khí tự nhiên, khí hỗn hợp propane/butane


 - Lọc khí có sẵn trong máy


 - Toàn bộ cấu trúc bằng sắt không gỉ.


 - Khối lượng: 385g


 - Nguồn điện:  230V/9V DC


Phụ kiện chọn lựa:


 - Chân đạp cho khởi động kèm cáp nối dài 3m


 - Bộ phụ kiện cho kết nối với bình gas dân dụng tới tối đa
14kg


 - Bộ phụ kiện cho kết nối với bình gas mini 250g


 - Bình gas Thủ Đức 6kg 


 - Bình gas mini 250g


MÁY TIỆT TRÙNG QUE CẤY bằng gas


HÃNG SẢN XUẤT: WLD - ĐỨC


MODEL: Flame 110


 - Chứng nhận an toàn DVGW


 - Thiết bị tiệt trùng bằng gas với hệ thống an toàn thay
thế việc sử dụng đèn Bunsen đảm bảm cho người vận hành thích hợp
cho các thí nghiệm để bàn, các tủ cấy vi sinh


 - Công nghệ thường xuyên phân tích những nguy cơ gây mất
an toàn trong quá trình vận hành.


 - Có sẵn 01 chương trình chọn lựa trên máy


 - Điều khiển tắt mở bằng phím trên thiết bị hoặc bằng bàn
đạp chân không dây để ngoài tủ


 - Đầu đốt có thể gỡ ra để vệ sinh khi cần thiết


 - Sử dụng khí tự nhiên, khí hỗn hợp propane/butane


 - Lọc khí có sẵn trong máy


 - Toàn bộ cấu trúc bằng sắt không gỉ.


 - Khối lượng: 580g


 - Nguồn điện:  230V/9V DC


Phụ kiện chọn lựa:


 - Chân đạp cho khởi động kèm cáp nối dài 3m


 - Bộ phụ kiện cho kết nối với bình gas dân dụng tới tối đa
14kg


 - Bộ phụ kiện cho kết nối với bình gas mini 250g


 - Bình gas Thủ Đức 6kg 


 - Bình gas mini 250g


MÁY TIỆT TRÙNG QUE CẤY bằng điện


HÃNG SẢN XUẤT: WLD - ĐỨC


MODEL: Sterimax smart


 - Thiết bị tiệt trùng bằng điện thích hợp cho các phòng
thí nghiệm và tủ an toàn sinh học hặc những nôi không cho phép có
ngọn lửa khi vận hành


 - Gia nhiệt nhanh bằng đèn hồng ngoại


 - Buồng đốt bằng thạch anh đường kính 16mm


 - Quá trình tiệt trùng tự động, chỉ cần bỏ đầu que cấy
vào, máy sẽ tự động tiệt rùng & làm nguôi


 - Cài đặt thời gian tiệt trùng  5 - 10 giây


 - Tự động ngắt sau 15, 30 hoặc 60 giây


 - Nguồn điện: 230V/50Hz


MÁY TIỆT TRÙNG QUE CẤY bằng điện


HÃNG SẢN XUẤT: WLD - ĐỨC


MODEL: Sterimax


 - Thiết bị tiệt trùng bằng điện thích hợp cho các phòng
thí nghiệm và tủ an toàn sinh học hặc những nôi không cho phép có
ngọn lửa khi vận hành


 - Buồng đốt 2 lớp, lớp trong bằng sứ chịu nhiệt, lớp ngoài
bằng inox. Gia nhiệt bằng diện trở thạch anh


 - Quá trình tiệt trùng nhan trong 5-7 giây


 - Khả năng chỉnh 7 vị trí góc nghiêng


 - Nguồn điện: 230V/50Hz


CẤU HÌNH CHỌN LỰA;


 - Loại ống đường kính trong 15mm, dài 118mm


 - Loại ống đường kính trong 20mm, dài 161mm


GIÁ QUAY CHO TIỆT TRÙNG QUE CẤY


HÃNG SẢN XUẤT: WLD - ĐỨC


MODEL: Autoloop Pro


 - Giá quay tự động que cấy giúp người cấy có thể thự hiện
thao tác cấy liên tục


 - Cài đặt tốc độ quay


CÁC MODEL CHỌN LỰA: 


 - Dùng cho series Fuego SCS


 - Dùng cho series Gasprofit 1


Mọi chi tiết vui lòng liên
hệ:                   


Ms. Thảo - 0901 409 857 


Email: sales9@lamviet.com


Skype: Utthaole


Ngoài ra công ty chúng tôi còn phân phối các sản phẩm độc quyền
sau:


-  ANKOM – Mỹ: Thiết bị phân tích béo, xơ tự
động


-  OPTIKA – Italy: Kính hiển vi


-  GENEVAC – Anh: Thiết bị cô đặc chân không


-  CHUNGFU – Đài Loan (YAKOS65): Tủ chứa hóa chất
chống cháy nổ cho phòng thí nghiệm


-  MEGAZYME – Ireland: các loại test kits theo
phương pháp sinh học


-  OVAN – Tây Ban Nha: thiết bị gia nhiệt và khuấy
trộn


-  DIGISYSTEM – Đài Loan: tủ ấm, tủ sấy, máy li tâm,
máy lắc…


-  LAM VIET SCI: Nhận gia công tư vấn lắp đặt các
loại tủ hút khí độc, tủ cấy vi sinh, tủ an toàn sinh học cấp 2, tủ
đựng hóa chất, pass box, bàn thí nghiệm chuyên dụng…


Khách hàng có nhu cầu rất mong được liên
hệ:


Ms. Thảo – 0901 409 857 - 0963 536
249
 Xem thêm nội dung
Thu gọn nội dung

Gợi ý cho bạn:

Tin rao nổi bật

Nhận thông cống nghẹt tại Liên Chiểu, Đà Nẵng

Nhận thông cống nghẹt tại Liên Chiểu, Đà Nẵng

150.000 VNĐ

Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Nhận thông cống tại Hòa Vang Đà Nẵng

Nhận thông cống tại Hòa Vang Đà Nẵng

150.000 VNĐ

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Xưởng cung cấp dịch vụ đế lót cốc quán cafe, nhà hàng theo yêu cầu

Xưởng cung cấp dịch vụ đế lót cốc quán cafe, nhà hàng theo yêu cầu

30.000 VNĐ

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Chuyên lắp đặt rèm nhựa, màn nhựa PVC trong suốt cho kho xưởng

Chuyên lắp đặt rèm nhựa, màn nhựa PVC trong suốt cho kho xưởng

Thỏa thuận

Phường Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Hút hầm cầu thông cống cầu giá trọn gói

Hút hầm cầu thông cống cầu giá trọn gói

600.000 VNĐ

Phường 10, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

VnExpress Fanpage