Bán Vợt Tennis Wilson, Babolat

Thương lượng

Nội dung


Tôi có vợt mua về không vừa tay nên muốn bán. 1 Wilson N Tour còn
98%. Giá 1.600k Kích cỡ đầu vợt (Head size): 95 inch2 Chiều dài vợt
(Length) 27.25 inches Trọng lượng vợt chưa căng 288 gram Độ cân
bằng (Balance) 34.0 cm (Chỉ số từ 31.5 cm đến 38.0 cm) (Chỉ số cân
bằng càng lớn thì đầu vợt càng nặng) Mức độ trợ lực (Power level) 3
(Từ 1 - 6, 1 là ít nhất, 6 là nhiều nhất) Mật độ cước (String
Pattern) 16 dây dọc/20 dây ngang Độ căng (String Tension) 53-63
pounds/24-28 kg Các cây vợt tennis tương đương của hãng khác Vợt
Prince O3 Speedsport Black Team, Vợt Babolat Z Tour Vợt Head L3 2,
Babolat Pure Driver team giá 1.400k Kích cỡ đầu vợt (Head size):
100 inch2 Chiều dài vợt (Length) 27 inches Trọng lượng vợt chưa
căng 300 gram Độ cân bằng (Balance) 32.0 cm (Chỉ số từ 31.5 cm đến
38.0 cm) (Chỉ số cân bằng càng lớn thì đầu vợt càng nặng) Mức độ
trợ lực (Power level) 3 (Từ 1 - 6, 1 là ít nhất, 6 là nhiều nhất)
Mật độ cước (String Pattern) 16 dây dọc/19 dây ngang Độ căng
(String Tension) 55-62 pounds/25-28 kg

TagsHà NộiKhácLinh tinh