Bán cẩu tháp vận thăng giàn giáo treo

Thương lượng

Nội dung


Bán cẩu tháp, vận thăng, bơm bê tông, giàn giáo treo, máy phát
điện. uniton CORPORATION - Địa chỉ: p.1503 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân,
Thanh Xuân, Hà Nội website: info@unitoncorp.com PHẠM VI CUNG CẤP:
CẨU THÁP QTZ/ TCT (TRUNG QUỐC): kiểu thông thường, kiểu lắp ghép,
kiểu chóp bằng QTZ63 (5013): Tải trọng 6 tấn (đầu cần 1,3 tấn), tầm
với 50m, chiều cao tự đứng 40m, chiều cao lắp ghép 140m QTZ63
(5510): Tải trọng 6 tấn (đầu cần 1 tấn), tầm với 50m, chiều cao tự
đứng 40m, chiều cao lắp ghép 140m QTZ80 (5613): Tải trọng 8 tấn
(đầu cần 1,3 tấn), tầm với 56m, chiều cao tự đứng 45m, chiều cao
lắp ghép 150m QTZ125 (5023): Tải trọng 10 tấn (đầu cần 2,3 tấn),
tầm với 50m, chiều cao tự đứng 47m, chiều cao lắp ghép 180m QTZ125
(6015): Tải trọng 8 tấn (đầu cần 1,5 tấn), tầm với 60m, chiều cao
tự đứng 47,5m, chiều cao lắp ghép 163m QTZ250 (7030): Tải trọng 12
tấn (đầu cần 3 tấn), tầm với 70m, chiều cao tự đứng 48m, chiều cao
lắp ghép 180m QTZ315 (7040): Tải trọng 16 tấn (đầu cần 4 tấn), tầm
với 70m, chiều cao tự đứng 51,5m, chiếp cao lắp ghép 183m VẬN THĂNG
(SX tại Trung Quốc) SC 100: Vận thăng 1 lồng, tải trọng 1 tấn,
chiều cao tùy chọn SC 200: Vận thăng 1 lồng, tải trọng 2 tấn, chiều
cao tùy chọn SC 100/100: Vận thăng 2 lồng, tải trọng 1 tấn, chiều
cao tùy chọn SC 200/200: Vận thăng 2 lồng, tải trọng 2 tấn, chiều
cao tùy chọn GIÀN GIÁO TREO (ứng dụng lắp đặt kính, thi công mặt
ngoài công trình cao tầng) UN250: Tải trọng 200kg, Bề rộng sàn 1,5m
chiều cao áp dụng tối đa 200m UN650: Tải trọng 600kg, Bề rộng sàn
3-5m, chiều cao áp dụng tối đa 200m UN850: Tải trọng 800kg, Bề rộng
sàn, 4-6m, chiều cao áp dụng tối đa 200m UN1000: Tải trọng 1000kg,
Bề rộng sàn 4,5-7,5m, chiều cao áp dụng tối đa 200m UN1200: Tải
trọng 1200kg, Bề rộng sàn 7,5m, chiều cao áp dụng tối đa 200m MÁY
BƠM BÊ TÔNG Cung cấp các loại bơm tĩnh, bơm động, chạy động cơ điện
hoặc diesel. Công suất bơm từ 15m3/h đến 120m3/h. MÁY PHÁT ĐIỆN DÂN
DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP: TỪ 1kw đến 20

TagsHà NộiKhácLinh tinh