Miễn phí thành lập doanh nghiệp 2018

1.000.000
Nội dung
Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa thông báo trên website chính của Sở về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên tỉnh thành Hà Nội. Trong năm 2018 sẽ miễn phí công bố, con dấu cho doanh nghiệp mới.
Để tạo điều kiện cho cá nhân thành lập doanh nghiệp thuận lợi, bắt đầu từ tháng 8/2018 doanh nghiệp mới thành lập được xác định là doanh nghiệp vừa và nhỏ; Hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp sẽ được Sở kế hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội hỗ trợ miễn phí công bố nội dung đăng ký tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp (300.00 đồng/ doanh nghiệp).
Điều 16, Nghị đinh số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).
Hỗ trợ miễn phí một dấu pháp nhân cho doanh nghiệp thành lập mới, chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
Liên hệ tư vấn : 0965 151 311/0243 795 7776
Thông tin người dùng

TagsHà NộiDịch vụThông báo thành lập công tythành lập công ty doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp

{{----}}