Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

2.500.000
Nội dung
1. Đối trượng và chương trình bồi dưỡng
a. Đội tượng: Giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập/Giáo viên các cấp hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông hoặc mầm non công lập đã được bổ nhiệm và đang làm ở vị trí công tác phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/giáo viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
2. Hồ sơ gồm:
- Mẫu đơn có giáp lai (dán ảnh 3x4)
- 01 bản sao giấy khai sinh
- 01 ảnh 4x6
- Bằng cấp cao nhất (photo công chứng)
- Giấy tờ chứng minh đang giữ hạng giảng viên, giáo viên theo quy định tại mục 1 (công chứng)
Thông tin người dùng

TagsHà NộiQuận Thanh XuânTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhchuẩn chức danh giáo viên giảng viên

{{----}}