Nhận làm báo cáo tài chính và hoàn thiện sổ sách kế toán

1.000.000
Nội dung
1. Trình độ / Kinh nghiệm làm việc:
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, có kinh nghiệm hơn 5 năm làm kế toán tổng hợp trong các doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất, hiện tại đang là Kế toán tổng hợp cho doanh nghiệp sản xuất.
2. Công việc mong muốn.
- Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm
- Hạch toán kế toán, lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
- Kê khai nộp, hoàn thuế thu nhập cá nhân.
- Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN
- Lập Báo cáo tài chính năm
- Kiểm tra, các chứng từ kế toán và phát hiện các sai sót so với quy định và
điều chỉnh kịp thời
- Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế
toán.
- Tư vấn để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các chính sách thuế và cân đối
được kế hoạch doanh thu, chi phí để DN đạt lợi nhuận tối đa.
- Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế về số liệu đã làm.
- Mức lương: Theo thỏa thuận (Tùy theo quy mô của đơn vị và khối lượng công
việc).
Thông tin người dùng

TagsHà NộiQuận Long BiênDịch vụTìm đối tácKế toán

{{----}}