Tư vấn thủ tục xin GCN cơ sở đủ điều kiện VSAT thực phẩm

Thương lượng
Nội dung
TƯ VẤN THỦ TỤC XIN GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC
PHẨM.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:
✔️. Tư vấn điều kiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
✔️. Tư vấn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
✔️. Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
✔️. Tư vấn khác theo yêu cầu khách hàng.
Với phương châm tất cả vì lợi ích của khách hàng. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi luôn hết
mình phục vụ khách hàng trên ba tiêu chí: nhanh chóng -bảo mật - chính xác nhất.
Để biết thêm thông tin cụ thể về dịch vụ Quý khách hàng vui lòng tham khảo:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027349982874
Địa chỉ liên hệ:
Trụ sở chính: Số C01, Tập thể trường cán bộ quản lý nông nghiệp, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh
Trì, Thành phố Hà Nội
HOTLINE : 0929228082
Email: applaws.duyhung@gmail.com
Thông tin người dùng
  • Mr.Hung
  • 18-10-2018
  • Số C01, Tập thể trường cán bộ quản lý nông nghiệp, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

TagsHà NộiHuyện Thanh TrìDịch vụThông báo thành lập công tydoanh nghiệp vệ sinh an toàn thực phẩm

{{----}}