Đậu xanh hạt làm thực phẩm

27.500
Nội dung
ĐẬU XANH HẠT LÀM THỰC PHẨM

Nhà Nosago vừa có lô đậu xanh hạt nguồn Gia Lai vừa thu hoạch, hàng rất đẹp. Phù hợp làm nguyên liệu sản xuất hoặc xuất khẩu.

Liên hệ: 0943900493 hoặc Email yenchi@nosago.com
Thông tin người dùng

TagsĐắk LắkHuyện Krông PắcKhácLinh tinhđậu xanh hạt đậu xanh thực phẩm đậu xanh số lượng lớn

{{----}}