Khóa học vận hành nhà chung cư tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng

2.500.000
Nội dung
Công ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế (EDUPRO) là đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư theo Quyết định số 899/QĐ – BXD ngày 12/9/2016.
EDUPRO mở Lớp “ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Vận hành Nhà Chung Cư", “ Lớp Ban Quản trị Nhà Chung cư”, “ Quản lý VH Tòa nhà” và cấp Chứng chỉ theo Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ Xây dựng ban hành quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. .
THỜI GIAN KHAI GIẢNG KH VẬN HÀNH CHUNG CƯ tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng:
Mở liên tục 2 khóa/tháng. Học các buổi tối trong tuần, thứ 7, CN nghỉ.
Kinh phí: - Lớp Vận hành nhà chung cư: 2.500.000 đ/học viên/1khoá học
-Lớp Ban Quản trị Nhà chung cư: 1.500.000 đ/hv ( bao gồm học phí, tài liệu, tea-break). Giảng viên: Bộ XD. Đăng ký tham dự với chị Nhung: 0982822147/0988832118, Email: eduprohanoi@yahoo.com. Website: www.edupro.com.vn
Thông tin người dùng

TagsĐà NẵngTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhvận hành nhà chung cư Quản lý vận hành nhà chung cư khóa học Quản lý vận hành nhà chung cư

{{----}}