Khóa học chạy quảng cáo Facebook online Hướng dẫn, cách chạy quảng cáo

4.999.000
Nội dung
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Phần 1: Nền tảng tư duy tốt (bấm vào xem nội dung)
Phần 2: Chuẩn bị công cụ
Phần 3: Nhắm khách hàng chính xác
Phần 4: Kỹ thuật Tiếp thị lại toàn tập
Phần 5: Mở rộng tệp khách hàng tiềm năng
Phần 6: Quản lý ngân sách quảng cáo hợp lý
Phần 7: Tối ưu hoá hệ thống quảng cáo
Phần 8: Thủ thuật kinh doanh online
Quà tặng khi tham gia Team
Kết nối giao l​ưu với hàng trăm doanh nghiệp để giúp bạn giao lưu sản phẩm
Tặng 1 Lading page Thrive Theme Đỉnh cao để giới thiệu sản phẩm
Tài liệu tập trung vào thực hành là chính, không lý thuyết sáo rỗng.
Mình tư vấn theo chính sản phẩm bạn đang bán, hoàn toàn bí mật giữa bạn và mình.
Hỗ trợ bạn trọn đời, không bỏ bê trong quá trình thực hành.
Mình tạo sự kết nối giữa bạn và các thành viên khác, mang về cơ hội kinh doanh.
Khi mua công cụ thông qua Quang bạn
Thông tin người dùng

TagsĐà NẵngQuận Hải ChâuDịch vụThông báo thành lập công tyiphon

{{----}}