Ban thùng rác đạp chân y tế 20 lít màu trắng

Thương lượng
Nội dung
Bảo SƠn chuyên cung cấp thùng rác, thùng đựng chất thải y tế, thùng rác y tế bệnh viện:
Cung cấp thùng rác đạp chân 10 lít, 15 lít, 20 lít, thùng rác sử dụng trong y tế, thùng rác sử dụng trong các bệnh viện,
tHÙNG PHÂN LOẠI rác thải y tế:
Thùng rác trong cơ sở y tế, thùng đựng rác, chứa rác trong bệnh viện, thùng phân loại rác thải trong bệnh viện:
Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu đen;

Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: Đựng trong các dụng cụ có nắp đậy kín.

Thùng đựng chất thải chứa rác, thùng đựng rác nguy hại chứa chất thải, thùng đựng rác dung tích 10 lít, 15 lít, 20 lít, 30 lít:

Thùng đựng rác 120 lít, 240 lít, 660 lít, xe thu gom chất thải màu xanh, vàng, trắng, đen...
Thùng phân loại chất thải, phân loại rác trong y tế, phân loại rác thải trong các bệnh viện, phòng khám...
Thùng chứa rác trong bệnh viện...
Thùng rác trơn, nhẵn, để rác rất tiện dụng, thích hợp cho phân loại rác bệnh viện.
Thông tin người dùng

TagsCần ThơQuận Bình ThủyKhácLinh tinhthùng rácthùng rác 15l thùng rác 20l

{{----}}