Thép ống đúc phi 406,phi 325,phi 273, ống thép đúc phi 325, phi 273

Thương lượng
Nội dung
thép ống đúc phi 406,phi 325,phi 273,ống thép đúc phi 325,phi 273
thép ống đúc phi 406,dn400,od406 ong thép đúc phi 325 dn300 od325 thép ống hàn phi 273 dn250 od 273.ống thép đúc phi 273 phi 325 phi 323 phi 405.ống thép đúc phi 405 thep ong duc phi 323.9 thép ống đúc phi 274

Ống thép 90mm x 7mm x 6- 9m
Ống thép 114 mm x 32mm x8m
Ống thép 273mm x 42mm x 6m
Ống thép 219 mm x 12mm x 6- 12m
Ống thép 216mm x 8mm x 6m
Ống thép 325mm x 12.7mm x 6 – 6.04m
178.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-25 6.0-12.0
194.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
203.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
219.0 3.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
273.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-12.7-25 6.0-12.0
325.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
377.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0
406.4 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0
Thông tin người dùng

TagsBình DươngDịch vụTìm đối tácthép ống đúc phi 406phi 325phi 273

{{----}}