Trung tâm đào tạo tin học Bknet – Bình Dương

1.000.000
Nội dung
Khai giảng thường xuyên các khóa học
- Tin học văn phòng: 1,000,000/ 1 Khóa
- Tin học theo yêu cầu : 1,000,000/ 1 Khóa
- CNTT căn bản : 1,600,000 / 1 Khóa
- CNTT năng cao: 2,000,000 / 1 khóa
- Chứng chỉ IC3-GS4 : 3,500,000 /1 Khóa
- Chứng chỉ MOS: 2,300,000 /1 Khóa
- Photoshop : 1,200,000 / 1 Khóa
- CoreDraw : 1,200,000 / 1 khóa
- Autocad 2D: 1,200,000 / 1 khóa
Ghi Danh: (0650) 3878 132 - 0932 783 869
Địa chỉ: 591 Đại Lộ Bình Dương, P.hiệp thành, TP.TDM, Tỉnh Bình Dương ( Gần vòng Xoay 512 Giường)
Thông tin người dùng

TagsBình DươngHuyện Bến CátTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhtin học

{{----}}