Bao PP ghép màng đựng phân bón giá rẻ

4.500
Nội dung
Cấu trúc thông thường trong bao bì PP dệt:
Bao bì PP dệt có ghép màng BOPP, sử dụng in ấn ống đồng, bao bì cao cấp
Bao bì PP dệt tráng keo PP, sử dụng in flexo
Bao bì PP dệt loại thường thì không tráng ghép, sử dụng chủ yếu cho hàng chợ (hàng thường)
Thông tin người dùng

TagsBến TreDịch vụTìm đối tácbao phân bón ghép màng BOPP bao PP ghép màng BOPP đựng phân bón bao PP dệt ghép màng BOPP đựng phân bón bao PP ghép màng đựng phân bón

{{----}}