Bàn ăn K3 gỗ hương vân

Thương lượng
Nội dung
Bàn ăn K3 hương vân
Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 260 cm;
Mặt ghế: 40 cm x 10 cm x 280 cm (Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng)
Thông tin người dùng

TagsBạc LiêuKhácLinh tinhBàn tròn bàn gỗ tròn bàn tròn gỗ

{{----}}