Sọt nhựa đan lưới, sọt nhựa lỗ, sọt nhựa có bánh xe

Thương lượng
Nội dung
*Thùng nhựa đặc 5 bánh xe
- KT: 780 x 500 430 mm
- Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
*Sọt nhựa rỗng 5 bánh xe
- KT: 780 x 530 x 430 mm
- Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
*Sọt nhựa HS0199 có 5 bánh xe
- KT: 780 x 500 x 430 mm
- Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
*Sọt nhựa HS022 có 8 bánh xe
- KT: 850 x 630 525 mm
- Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
*Sọt nhựa C3 có 8 bánh xe
- KT: 850 x 627 x 536 mm
- Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
*Sọt nhựa HS015 có 26 bánh xe
- KT: 1186 x 886 x 668 mm
- Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng
Tags: sóng nhựa rỗng, sọt nhựa đan lưới, sọt nhựa lỗ, sọt nhựa có bánh xe, sóng nhựa bánh xe,thùng nhựa rỗng, thùng nhựa công nghiệp, thùng nhựa cơ khí, thùng nhựa hở, sóng nhựa cơ khí,sọt nhựa công nghiệp, sọt nhựa rỗng giá rẻ, sóng nhựa hở tại hà nội, sóng nhựa công nghiệp giá rẻ tại hà nội, thùng nhựa đặc, thùng nhựa có bánh xe,
Thông tin người dùng

TagsVĩnh PhúcKhácLinh tinhsóng nhựa rỗng sọt nhựa đan lưới sọt nhựa lỗ

{{----}}