Học chỉ huy trưởng công trường tại TP Hồ Chí Minh

Thương lượng
Thông tin liên hệ
Hình ảnh
THÔNG BÁO
Trung tâm đạo tạo RDC được giao chức năng đào tạo, cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của các đơn vị TẠI TP HCM, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG, VŨNG TÀU...
i. Danhsách các khóa học do Trung tâm RDC học tổ chức:
1. QUẢN LÝ DỰ ÁN: 1.3tr
2. TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH:1.5tr
3. GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN:1.5tr
4. ĐẤU THẦU CƠ BẢN:0.8tr
5. ĐẤU THẦU NÂNG cao:1.0tr
6. CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH:1.1tr
7. ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG:1.3tr
8. HỒ SƠ HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾTTOÁN:1.0tr
9. ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:1.3tr
10. LẬP DỰ TOÁN VÀ BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG:1.4tr
11. QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ THANH QUYẾT VỐN ĐẦUTƯ xd:1.0tr
12. CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG CÔNGTRÌNH:1.3tr
13. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:1.3tr
14. AN TOÀN LAO ĐỘNG:0.6trr
15. THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XD & QUẢN LÝPHÒNG THÍ NGHIỆM XD: 2.0tr
16. ĐO ĐẠC ĐỊA HÌNH-TRẮC ĐẠT-TRẮCĐỊA:1.7tr.
ii. Liên hệ:
mr.vinh: 0908067780 hoặc 0979067780
Email: ngocvinh.rdc@gmail.com
Web: http://chungchixaydung.vn/ hoặc rdc.vn

TagsHà Nội