Tuyển sinh văn bằng 2, liên thông Đại học Xây dựng tại Hồ Chí Minh

8.500.000
Nội dung
Thời gian đào tạo:
- Văn bằng 2: 2 năm (4 học kỳ)
- Liên thông: Cao đẳng - Đại học : 1,5 năm - 2 năm (chấp nhận liên thông trái ngành)
- Liên thông Trung cấp - Đại học: 2,5 năm - 3 năm (chấp nhận liên thông trái ngành)
- Trung học phổ thông: 4 năm (8 học kỳ)
Mô tả
Học vào cuối tuần.
Ưu điểm & Ưu đãi
Học phí thấp.
Chấp nhận liên thông trái ngành.
Thường xuyên khai giảng lớp.
Thông tin người dùng

TagsTP Hồ Chí MinhTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhvăn bằng 2 liên thông đại học xây dựng đại học

{{----}}