Tuyển sinh đại học điện - điện tử tại Hồ Chí Minh

8.500.000
Nội dung
* Thời gian đào tạo:
- Văn bằng 2 đại học: 2 năm.
- Liên thông đại học: từ cao đẳng: 1,5 - 2,0 năm
- Liên thông đại học: từ trung cấp: 2,5 - 3,0 năm
* Chấp nhận liên thông trái ngành
Thông tin người dùng

TagsTP Hồ Chí MinhTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhtuyển sinh tuyển sinh văn bằng 2 đại học tuyển sinh liên thông đại học