Tuyển dụng nhân viên chỉnh lý tài liệu

6.000.000
Nội dung
Nhân viên chỉnh lý tài liệu:
- Trưởng nhóm chỉnh lý: 3 nhân viên
- Tổ Trưởng chỉnh lý: 15 nhân viên
- Nhân viên chỉnh lý: 50 nhân viên
Mô tả
- Giao nhận, vệ sinh, bảo quản tài liệu;
- Sắp xếp tài liệu, bỏ vào hồ sơ, vào hộp, dán nhãn, sắp xếp lên giá kệ;
- Đánh máy mục lục hồ sơ, mục lục văn bản.
Ưu điểm & Ưu đãi
- Mức lương:
+ Trưởng nhóm chỉnh lý: 250.000 ngày
+ Tổ Trưởng chỉnh lý: 200.000 ngày
+ Nhân viên chỉnh lý: 180.000 ngày
- Được đào tạo nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu và cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng ngh
Thông tin người dùng

TagsTP Hồ Chí MinhTuyển sinh, tuyển dụngTuyển dụngHành chính văn phòng thư ký

{{----}}