Quay phim các sự kiện

Thương lượng

Nội dung


Quay phim kỹ thuật số: máy chuyên nghiệp – Hình ảnh & màu sắc rõ
đẹp @ Các sự kiện: Liên Hoan & Họp Mặt, Khai Trương & Khánh Thành,
Hội nghị & Hội thảo... @ Dựng phim hoàn chỉnh & Biên tập DVD. Cần
biết thêm thông tin xin liên hệ Hiếu Đạt - 0958.386.786 -
0122.471.3369 Cảm ơn Quý khách đã xem tin (

TagsTP Hồ Chí MinhKhácLinh tinh