Bánh xe đưa phôi - bánh xe sắt

10.000
Nội dung
Cung cấp bánh xe sắt - bánh xe đưa phôi - bánh xe tiếp liệu được sử dụng rộng rãi trong máy bào bốn mặt hai mặt khác nhau ...bộ cuốn phôi ngành gỗ
Thông số quy cách được thể hiện chi tiết bên dưới
Bánh xe sắt
QT109A Ø140 x Ø35 x 50mm
QT109B Ø140 x Ø30 x 50mm
QT110 Ø140 x Ø35 x 50mm
QT11A Ø140 x Ø35 x 25mm
QT11B Ø140 x Ø35 x 15mm
QT112 Ø140 x Ø35 x 25mm
Bánh xe cao su đưa phôi
QT113 Ø120 x Ø35 x 60mm
QT114 Ø120 x Ø30 x 50mm
QT115 Ø120 x Ø50 x 60mm
QT116A Ø100 x Ø25 x 60mm
QT116B Ø100 x Ø30 x 50mm
QT117A Ø140 x Ø35 x 50mm
QT117B Ø140 x Ø35 x 50mm
QT117C Ø140 x Ø35 x 50mm
Thông tin người dùng

TagsTP Hồ Chí MinhQuận Thủ ĐứcKhácLinh tinhBánh xe đưa phôi bánh xe sắt bánh xe tiếp liệu

{{----}}