Công bố tiêu chuẩn khẩu trang vả kháng khuẩn

1.000
Nội dung
Công bố tiêu chuẩn khẩu trang vải kháng khuẩn tại Hoàn Nguyên với kinh nghiệm sẽ cung cấp những thông tin pháp lý chính xác nhất, đảm bảo sẽ mang lại sự thành công tuyệt đối cho khách hàng.

Công bố tiêu chuẩn khẩu trang vải kháng khuẩn căn cứ pháp lý:
– Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007
– Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
– Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
– Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Liên hệ Hoàn Nguyên qua Hotline 0902986494 để nhận tư vấn và hỗ trợ dịch vụ nhanh chóng với gói chi phí hấp dẫn.
Thông tin người dùng

TagsTP Hồ Chí MinhQuận Tân PhúDịch vụDịch vụ gia đìnhcông bố tiêu chuẩn khẩu trang vải

{{----}}