Lịch khai giảng các khóa tháng 12/2018

Thương lượng
Nội dung
Các lớp đang chiêu sinh và sắp khai giảng:
Lớp thiếu nhi:
HM1L3 20/12/2018 3-5-7 18h00-19h30
HM1S1 29/12/2018 THỨ 7-CN 08h20-10h00
Lớp người lớn: (dành cho người chưa học qua) [Nghe nói 1]
HN1L1 27/12/2018 3-5 08h20-10h40
HN1L3 20/12/2018 3-5-7 18h00-19h30
HN1C4 28/12/2018 2-4-6 19h35-21h05
Lớp người lớn: (dành cho người từng học qua) [Nghe nói 2]
HN2C3 12/11/2018 2-4-6 18h00-19h30
Lớp người lớn: (dành cho người từng học qua) [Nghe nói 3]
HN3C4 10/12/2018 2-4-6 19h35-21h05
Lớp người lớn: (dành cho người từng học qua) [Nghe nói 4]
HN4L4 29/11/2018 3-5-7 19h35-21h05
Lớp người lớn: (dành cho người từng học qua) [Nghe nói 5]
HN5L1 đang học 3-5 08h20-10h40
LỚP HOA VĂN TỔNG QUÁT
(SƠ CẤP-TRUNG CẤP-CAO CẤP)
+TRUNG CẤP 2
HT2C3 31/12/2018 2-4-6 19h35-21h05
+TRUNG CẤP 5
HT5C4 30/11/2018 2-4-6 19h35-21h05
+CAO CẤP 4
HC4C4 05/12/2018 2-4-6 19h35-21h05
+CAO CẤP 14
HC14C3 30/11/2018 2-4-6 18h00-19h30
Thông tin người dùng

TagsTP Hồ Chí MinhQuận 11Tuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhtrung tâm tiếng hoa trung tâm ngoại ngữ học tiếng hoa

{{----}}