Khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ-ĐH

2.500.000
Nội dung
Gồm 2 học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn
Học phần bắt buộc (15 tín chỉ)
1.Giáo dục học thế giới và việt nam (1 tín chỉ)
2.Tâm lý giáo dục học đại học (1 tín chỉ)
3.Lý luận dạy học đại học (3 tín chỉ)
4.Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo (2 tín chỉ)
5.Đánh giá trong giáo dục đại học (2 tín chỉ)
6.Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học (1 tín chỉ)
7.Tâm lý học đại cương (2 tín chỉ)
8.Giao duc học đại học (3 tín chỉ)
Học phần tự chọn (tối thiểu 5 tín chỉ)
1 Kỹ năng dạy học đại học (3 tín chỉ)
2.Thực tập sư phạm (2 tín chỉ)
IV. Thời Gian Học
Học trong vòng 2-3tháng
Lớp trong tuần: Tối 2 – 4 – 6 (18h-20h30)
Lớp cuối tuần: Cả ngày thứ 7, chủ nhật (sáng 8h-11h chiều 13h-16h)
Liên hệ 0902868680 ms Hạnh
Thông tin người dùng

TagsTP Hồ Chí MinhQuận 10Tuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhkhai giang lop nghiep vu su pham giang vien