Perma Nova Việt Nam

Thương lượng
Nội dung
Perma Nova

100.020: / perma CLASSIC SF01 đa năng
100.034: / perma CLASSIC / SF02 chịu áp
100.045: / perma CLASSIC SF03 nhiệt độ cao
100.052: perma CLASSIC SF04 hiệu suất cao
100.063: perma CLASSIC SF05 chịu quá áp, nhiệt độ cao
100.074: perma CLASSIC SF06 lỏng
100.083: perma CLASSIC SF08 ở nhiệt độ thấp
100.089: perma CLASSIC SF09 dầu sinh học
100.096: perma CLASSIC SF10thực phẩm NSF H1
109.950: perma CLASSIC GF31 NT HD FG GR.2
109.949: perma CLASSIC G1394 Molylube EP GR. AC
100.427: perma CLASSIC SO14 dầu hiệu suất cao
100.449: perma CLASSIC SO32 dầu đa năng
100.473: perma CLASSIC SO64 dầu sinh học (độ nhớt thấp)
100.483: perma CLASSIC SO69 dầu sinh học (độ nhớt cao)
100.489: perma CLASSIC SO70 dầu cấp thực phẩm
110.152: perma CLASSIC G270 BEL-RA Y dầu không thấm nước
108.525: perma CLA SSIC G1287 NT FG chất bôi trơn không thấm nước cho xích
100.002: perma CLASSIC làm cho đầy lại

perma Multipurpose grease SF01 106997
perma Extreme pressure grease SF02 107008
Thông tin người dùng

TagsTP Hồ Chí MinhQuận 1Mua bán nhà đấtCăn hộ chung cưPerma Nova Việt Nam

{{----}}