Tư vấn hs CCHN xây dựng của công ty, cá nhân. 0989168759

1.000.000
Nội dung
TẠI SAO CẦN? HOT LINE 0989168 759
Quy định mới nhất Nghị định 100/2018/NĐ – CP ngày 16/07/2018
và thông tư 08/2018/TT – BXD ngày 20/11/2018 các tổ chức PHẢI có đủ điều kiện năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng theo đúng quy định
Doanh nghiệp bạn tham gia hoạt động xây dựng điều hiện bắt buốc là phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ?
Doanh nghiệp bạn chưa có chứng chỉ năng lực có được hoạt động xây dựng?
Doanh nghiệp bạn muốn có chứng chỉ năng lực mà chưa biết phải làm như thế nào?
Doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm một địa chỉ tin cậy để được tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng?
• Hãy đến với công ty cp tư vấn và phát triển đầu tư CE ( CE_GROUP ) để được tư vấn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng một cách đầy đủ, hồ sơ nhanh và chính xác nhất
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt
Thông tin người dùng
  • hue
  • 17-02-2016

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhccxd cc giám sát cchn

{{----}}