Thông tin tuyển sinh 2019 Viện CLaRD

Thương lượng
https://youtu.be/VwjAuLMAyl8
Nội dung
Thông tin tư vấn về tuyển sinh, hướng nghiệp cho các em học sinh tại các trường THPT về các ngành của Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn.
1. Ngành Quản lý đất đai và Bất động sản
2. Ngành Khoa học cây trồng
3. Ngành khuyến nông
Thông tin người dùng
  • Vien ClaRD
  • 20-03-2019
  • Viện quản lý Đất đai và phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp. Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai , Hà Nội

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhtuyen sinh chinh qui

{{----}}