Thông tin tư vấn về tuyển sinh, hướng nghiệp

Thương lượng
Nội dung
Thông tin tư vấn về tuyển sinh, hướng nghiệp cho các em học sinh các ngành của Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn.
1. Ngành Quản lý đất đai và Bất động sản
2. Ngành Khoa học cây trồng
3. Ngành khuyến nông
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinh

{{----}}