Làm thế nào để set up và vận hành công ty bài bản?

3.500.000
Nội dung
Giamdoc.net xây dựng bộ khóa học Set up và vận hành công ty bài bản với 9 chuyên đề + 15 Seminar hỗ trợ liên tục trong 12 tháng, bao trùm toàn diện & đồng bộ từ CHIẾN LƯỢC đến xây dựng - vận hành công ty, tạo nên HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DN tinh gọn, kiểm soát nội bộ vững mạnh, tài chính chủ động & tối ưu, phát triển nguồn nhân lực bền vững, xây dựng hệ thống PR - Quảng cáo - Bán hàng sắc sảo...

Học quản trị DN bài bản & đồng bộ mới ứng dụng được
• Chuyên gia Vũ Long, huấn luyện và tư vấn đồng hành
• Kịch bản & nội dung ĐỘC QUYỀN chỉ có tại Giamdoc.net
• Sếp doanh nghiệp & nhân sự chủ chốt cùng học theo gói
• Học thật, làm thật, ứng dụng ngay, mang lại giá trị bạc tỷ
Chi tiết 9 chuyên đề & 15 chương trình hỗ trợ & Seminar thiết thực - ứng dụng
Tổng khai giảng tháng 1 hàng năm (TP Hồ Chí Minh: 15/02/2019 | Hà Nội: 25/01/2019), thời lượng học 10 đến 12 tháng bao gồm 9 chuyên đề & 15 Seminar hỗ trợ ứng dụng. Học viên có thể đăng ký trọn gói hoặc từng chuyên đề riêng biệt
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhKỹ năng lãnh đạo lập kế hoạch kinh doanh quản trị dòng tiền

{{----}}