Làm chứng chỉ tiếng anh tin học

Thương lượng
Nội dung
Chứng chỉ tiếng anh tin học của bộ giáo dục tổ chức ôn thi hàng tuần tại Hà Nội
Trung tâm MAC chuyên tổ chức hỗ trợ ôn thi cấp làm chứng chỉ tiếng anh tin học cho công chức, viên chức, sinh viên, học sinh hoàn thành hồ sơ xin việc, bổ sung hồ sơ, chuyển ngach, nâng bâc, thăng hạng...
Đăng ký làm chứng chỉ tiếng anh tin học ở nhanh nhất ?
Trung tâm Tiếng anh, tin học UY TÍN NHẤT HÀ NỘI
Làm CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TIN HỌC tại Hà Nội
Nhóm làm chứng chỉ "BỘ GIÁO DỤC" từ 3 người được TRỢ GIÁ 10% TRÊN TỔNG HÓA ĐƠN BIÊN LAI.
Chứng chỉ tiếng anh tin học thật 100%
Giá chỉ từ 250.000VNĐ
✔ Học viên dùng để xin việc
✔ Thi công chức nhà nước
✔ Đủ Pháp Lý - Đúng Pháp Luật
✔ Thi có hỗ trợ ĐẢM BẢO ĐẦU RA 100%
Đảm bảo thật 100% TRUNG TÂM UY TÍN NHẤT HÀ NỘI - Lấy sau 3-7 ngày
Giá chứng chỉ tiếng anh tin học TRUNG TÂM MAC :
Chứng chỉ tiếng anh A,B 250.000 VNĐ
Chứng chỉ tin học A,B: 250.000 VNĐ
Mô tả
Làm chứng chỉ tiếng anh tin học
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhlàm chứng chỉ tiếng anh tin học

{{----}}