Địa chỉ học nghề điện công nghiệp

5.000.000
Nội dung
CẤP CHỨNG CHỈ ĐIÊN 0946868937
Học nghề điện công nghiệp 0946868937
Dạy nghề điện 0946868937
Lớp học nghề điện sơ cấp 0946868937
Địa chỉ học nghề điện công nghiệp 0946868937
Ở đâu dạy nghề điện công nghiệp 0946868937
Thi và cấp chứng chỉ nghề điện 0946868937
Học nghề điện công nghiệp hiệu quả 0946868937
ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
I. Mục tiêu đào tạo Nghề điện công nghiệp:
- Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.
- Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế cải tiến mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu Khoa học và Kỹ thuật công nghệ vào thực tế.
- Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng hướng dẫn, giám sát được công việc của những người trong nhóm công tác do mình phụ trách. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn.Kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhhọc điện công nghiệp địa chỉ học điện công nghiệp

{{----}}