Đào tạo cấp chứng chỉ nghề hàn cấp tốc

1.500.000
Nội dung
Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam đào tạo và cấp chứng chỉ Nghề hàn trên toàn quốc với chi phí thấp nhất. Chứng chỉ được cấp có giá trị sử dụng toàn quốc với thời hạn vĩnh viễn.

Đối với học viên chưa biết hàn:
Học phí: 4.500.000 VNĐ/ Học viên ( Đã bao gồm học phí, hồ sơ và chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học)
Đối với học viên đã biết hàn:
Học phí: 1.500.000 VNĐ/ Học viên. ( Có chứng chỉ sau 3 ngày, hỗ trợ trên toàn quốc)
Nhận đào tạo trực tiếp tại các đơn vị, công ty trên toàn quốc.
Các đơn vị vui lòng liên hệ để được báo chi phí tốt nhất

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ HÀN
Hồ sơ: 02 ảnh 4×6, 02 bản chứng minh thư photo.

Chứng chỉ do chính Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam cấp, có giá trị, uy tín hơn rất nhiều các trung tâm nhỏ lẻ khác.
Học viên nên cảnh giác với những trung tâm nhỏ lẻ có thể cấp chứng chỉ giả.

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM
Điện thoại: 0966.33.55.00 - Hotline: 19009213
Email: truongkythuatmiennam@gmail.com
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhChứng chỉ Nghề Hàn học nghề hàn

{{----}}