Chứng chỉ an toàn lao động

Thương lượng
Nội dung
Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Theo Nghị Định 44
Chứng chỉ an toàn lao động theo nghị định 44/2016 (094.116.8805)
Mục tiêu chính đào tạo chứng chỉ an toàn lao động gồm:
+ Thứ nhất là về kiến thức, trang bị những kiến thức chung về An toàn vệ sinh lao động. Giúp học viên hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động.

+ Thứ hai là về kỹ năng, học viên đánh giá các yếu tố nguy hiểm và phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.

Tại các lớp huấn luyện, học viên được cung cấp kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, giúp người sử dụng lao động chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ và người lao động biết cách thực hành ATVSLĐ, xử lý những tình huống trong quá trình sản xuất.
Mô tả
Chứng chỉ an toàn lao động Nhóm 1
Chứng chỉ an toàn lao động Nhóm 2
Chứng chỉ an toàn lao động Nhóm 3
Chứng chỉ an toàn lao động Nhóm 4
Ưu điểm & Ưu đãi
Hồ sơ học chứng chỉ an toàn lao động gồm có:
- 02 ảnh 4*6cm
- Chứng minh nhân dân photo công chứng
Hồ sơ nộp tại:
Địa chỉ: số 2/181 Xuân thủy, Cầu giấy, Hà nội
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhchứng chỉ an toàn lao động an toàn lao động nhóm 3 an toàn lao động

{{----}}