Tuyển nhân viên kinh doanh, quản lý khu vực Miền Trung, Miền Nam

Thương lượng
Nội dung
1 Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của khu vực được giao (phạm vi huyện hoặc tỉnh được giao)
2 Đối với mở điểm bán mới: tìm kiếm, tập hợp thông tin khách hàng mục tiêu; phân tích, đánh giá các điểm bán kết hợp với công ty chủ động đàm phán và chốt hợp tác
3 Đối với việc tổ chức xây dựng hệ thống kênh bán hàng: Tìm kiếm, tập hợp NVKD và kết hợp thông tin NVBH mục tiêu: Thầu thợ, cộng tác viên; tiếp cận thầu thợ đàm phán mời hợp tác. Tập hợp, tổ chức cho NVBH tham gia đào tạo, triển khai ký Biên bản hợp tác. Quản lý toàn bộ hệ thống Showroom trực thuộc; Quản lý, kiểm soát tài chính (tiền – hàng) tại địa bàn phụ trách, chịu trách nhiệm xử lý công nợ, ...
4 Triển khai bán hàng: Tìm kiếm, tập hợp báo cáo công trình, tư vấn bán hàng, đề xuất xây dựng kịch bản và thực hiện vai trò trong việc tổ chức bán hàng, chốt hợp đồng mua bán,…
5 Hỗ trợ BP Marketing: Khảo sát mặt bằng, hỗ trợ setup Showroom theo hướng dẫn của Marketing, Kết hợp cùng Marketing tổ chức các sự kiện
Mô tả
Tư vấn cho GĐ triển khai hoạt động kinh doanh ở khu vực được giao
Tham gia đề xuất, tham mưu, đóng góp các ý tưởng, các công việc: nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở khu vực, cách thức tiếp cận thầu
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển dụngNhân viên kinh doanh quản lý khu vực

{{----}}